فهرست بستن

فراخوان ارسال آثار نمایشگاه مجازی

۱۴۰۳/۰۲/۲۰

به مناسبت هفته مشاغل طی بخشنامه ای از هنرآموران رشته های معماری و ساختمان فنی  و معماری داخلی و عمران کاردانش خواسته شد تا با بروشور یا کلیپ یا نمایشگاه مجازی رشته را به تصویر کشیده و آن را معرف کنند. مهلت ارسال کلیپ و تصاویر ۱۷ اردیبهشت ماه اعلام گردید در نهابت همه کارها در گروه شاد و سروش به نمایش گذاشته شد.

از مشارکت هنرستان های نوآوران،سمیه،معلم و فاطمه زهرا و قهقایی کمال تشکر را داریم.