فهرست بستن

برگزاری ورک شاپ پتینه بر روی اجسام و دیوار

۱۴۰۳/۰۲/۰۲

در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰ الی ۱۳ گروه معماری داخلی و ساختمان و هنرهای تجسمی و گرافیک مشترکا ورک شاپ پتینه بر روی ظروف سفالی و تخته ام دی اف و … با راهنمایی و تدریس سرکار خانم دلشادی و جعفریان سرگروه  رشته گرافیک برگزار گردید.در این ورک شاپ تجربیات همکاران در این زمینه مورد استفاده هنرآموزان قرار گرفت.

 

لینک دانلود فیلم های ورک شاپ:

https://drive.google.com/file/d/1imsDhtKAKrErjo78GfLMpN4f2WF3CCS2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uoKR-jkrpd0NhOjm44qIdcMb9Q_CZnTd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1q9TCJ2Luoesmae9HhoKVkcj3MR6LEcEm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HVmt-8vUB6U_sikMsEV8dcOEdQ1Gh2W6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1B9ulfrGMbhbhDHwVs0cvaZ71N4AXBbEI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12H_p9MSEn4B8TITZ8pmlsp02cOOcq53d/view?usp=sharing