فهرست بستن

برگزاری جلسه دوم کارگاه آشنایی با کاربردها و قابلیت های نرم افزار ۳DMAX در طراحی فضاهای داخلی مسکونی

۱۴۰۳/۰۱/۳۰ 

در روز  پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ادامه کارگاه ۳dmax با تدریس سرکار خانم دکتر رخشانی و حضور هنرآموزان در محل هنرستان فاطمه زهرا (س) برگزار گردید.

 

 

لینک دانلود فیلم های  کارگاه(جلسه دوم):

https://drive.google.com/file/d/1HkJswIVy58Yl3NHM8wGGE5QMBXrnOhSm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oMFc4ptjFzqG1ovrxVUpCe7I1po5WAtB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FSQPlLOSGJDztVKg01hwdMY4iTTxPU1X/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tWZfMHTdl-VZriJFkSq1eLMUXt3hBqZE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yKyyGlY-nG4z82uu7Xvp5bf9Mt8KDW6n/view?usp=sharing