دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در اکتبر 2019

سنجش عملکردی

در فایل زیر با مباحث سنجش و ارزشیابی عملکردی بصورت مختصر آشنا می شوید..

ازهمکاران عزیز تقاضا می شود ضمن مطالعه ی موارد زیر حتما در کارگاه اعمال گردد.

سنجش عملکردی