دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جلسه گروه کاردانش استان سیستان و بلوچستان

جلسه گروه آموزشی معماری و ساختمان کاردانش استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه 97/11/25 در محل اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی برگزار  شد.

در این جلسه با حضور سر گروه و اعضای گروه کاردانش استان ، برنامه ها و راهکار های ارزیابی مبتی برشایستگی و بر گزاری مسابقات علمی عملی و علمی کاربردی و تحلیل استاندارد رشته های کاردانش مورد نقد قرار گرفت.